Zastępczy poszukiwani

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie trwa nieustający nabór kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. "Coraz więcej dzieci w Polsce wymaga pieczy zastępczej, co jest wynikiem niewydolności wychowawczej rodziców biologicznych" - podkreśla Agnieszka Lech, kierownik sekcji do spraw pieczy zastępczej w pleszewskim PCPR.

Z jednej strony wzrost liczby dzieci, którym trzeba zapewnić pieczę zastępczą, bo ich rodziny biologiczne, często wielodzietne, nie potrafią zapewnić im opieki. Z drugiej strony brak wystarczającej liczby rodzin, które mogłyby i chciałyby zająć się cudzymi dziećmi. Agnieszka Lech mówi, że czasem ludzie przychodzą, pytają o szczegóły, potem wracają do domu, przemyślą i... wycofują się. Dlatego wciąż trwa nabór i szkolenia na rodziców zastępczych. Osoba, która się zdecyduje, musi mieć stałe miejsce zamieszkania, nie może być pozbawiona praw obywatelskich i cywilnych, nie może być pozbawiona praw rodzicielskich w stosunku do swoich dzieci, musi cieszyć się dobrym zdrowiem i mieć dobre warunki mieszkaniowe. No i bez ograniczeń empatia i miłości. Za sprawowanie opieki nad dzieckiem spokrewnionym państwo płaci 746 zł miesięcznie plus 500+, za niespokrewnione 1131 zł plus 500+. "Rodziny zastępcze niezawodowe, bo głównie takich brakuje, mogą liczyć na udział w grupach wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, na pomoc psychologiczną i pedagogiczną" - zapewnia Agnieszka Lech, kierownik sekcji do spraw pieczy zastępczej w pleszewskim PCPR. W powiecie pleszewskim w 45 rodzinach zastępczych wychowuje się 87 dzieci w różnym wieku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).