Więcej na drogi

O 4 300 000 zł wzrosły w powiecie pleszewskim nakłady na budowę dróg powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych. Doszło 8 nowych zadań. Najważniejszą i najdroższą inwestycją drogową wprowadzoną przez radnych do budżetu powiatu w 2021 roku jest budowa drogi w Lenartowicach.

Początkowo na inwestycje drogowe zaplanowano w budżecie 2 200 000 zł. Po poprawkach wprowadzonych przez radnych na ostatniej sesji kwota ta wzrosła do 6 500 000 zł. Najwięcej kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej w Lenartowicach w kierunku Grodziska. Wartość inwestycji sięga 3 122 456 zł, w tym 1 561 227 to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 1 011 229 zł pochodzi z budżetu powiatu, 550 000 zł to wkład Miasta i Gminy Pleszew.

Druga co do wartości nowa inwestycja to przebudowa drogi powiatowej w Fabianowie, od skrzyżowania przy domu pomocy społecznej w stronę Kotlina (1 000 000 zł). Wśród inwestycji nowo wprowadzonych do budżetu jest też przebudowa drogi w Suchorzewie - od sali wiejskiej do przejazdu kolejowego (670 000 zł), kontynuacja przebudowy drogi w Koźmińcu, (884 738 zł), przebudowa drogi powiatowej w Choczu - od ul. Słonecznej do mostu (500 000 zł) i w tymże Choczu modernizacja ulicy Grodzieckiej (300 000 zł).

W nowym rozdaniu po 100 000 zł radni powiatowi przeznaczyli na przebudowę chodnika na ciąg pieszo - rowerowy przy ulicy Bogusza w Pleszewie - od Reja do Ronda 2020 Roku i przebudowę chodnika w Pleszewie przy ul. Kaliskiej. Wśród inwestycji wcześniej zaplanowanych jest ścieżka rowerowa z Turska do Bogusławia, drugi etap budowy chodnika z Pleszewa do Zielonej Łąki, chodnik z Brzezia do Pleszówki a także przebudowa chodników na ciągi pieszo - rowerowe przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).