Urodziny, śluby...

W 2019 roku w mieście i gminie Pleszew przyszły na świat 303 noworodki, chłopców o 7 więcej niż dziewczynek.
Najchętniej nadawano im imiona: Maja, Zofia, Hanna i Zuzanna a chłopcom Filip, Jakub, Antoni, Marcel. Najwięcej dzieci - aż 20, przyszło na świat w Kowalewie, największej podpleszewskiej wsi.
Są też dzieci z imionami wyjątkowymi: Faustyna, Felicja, Gaja, Gloria, Marianna Lecytyna oraz chłopcy: Kajus, Bolebor, Denis, Wojciech. Jednemu chłopczykowi nadano imię Arkadiusz, został tym samym imiennikiem burmistrza Pleszewa.
Są wioski w gminie Pleszew, w których nie było urodzeń w 2019 roku. Chodzi o Turowy, Przepadłe, Kotarby, Józefina, Chorzew, Korzkwy. Po jednym dzieciątku urodziło się w Śmieja - Młynie, gdzie mieszkańców jest dziesięcioro, w Gmince, gdzie mieszka ich 23, w Przydziałkach gdzie mieszkańców jest 36.
Najmniejsza wieś w gminie Pleszew to Przepadłe z pięcioma mieszkańcami i Turowy z ośmioma.
W 2019 roku zawarto w MiG 219 małżeństw, 57 par się rozwiodło. Rośnie liczba ślubów cywilnych zawartych w USC w Pleszewie - było ich 68, z tego 3 poza urzędem. Ślubów wyznaniowych było 92. W Pleszewie zameldowanych jest 15 971 osób, w gminie 12 485, razem daje to 28 456 osób. W tym jest 48 Ukraińców, 5 Niemców, 3 Rumunów, 2 Białorusinów. Żyją w pleszewskiej społeczności przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Belgii, Rosji, Nigerii oraz Włoch.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).