Sołtysi w pleszewskim

11 marca przypada Dzień Sołtysa czyli pana, albo pani na sołectwie - najmniejszej jednostce samorządowej, zwanej pomocniczą. Kiedyś sołtys kojarzył się z mężczyzną w kapeluszu, nierzadko z sumiastym wąsem. Teraz coraz częściej sołtys jest kobietą, chociaż w powiecie pleszewskim nadal sołectwach przeważają mężczyźni. Sołtys nie bywa też rolnikiem, co jest znakiem czasu...

W powiecie pleszewskim jest 111 sołectw i sołtysów. Są sołectwa niewielkie, złożone z kilku wiosek m.in. w gminie Gizałki, gdzie Orlina Duża i Orlina Mała tworzą jedno sołectwo zamieszkiwane przez 150 osób. Są też Mamoty w gminie Czermin, czy Żale, liczące po kilkudziesięciu mieszkańców. I na odwrót, tak duża miejscowość jak Kościelna Wieś w gminie Gołuchów ma aż trzech sołtysów na trzech sołectwach. Jeśli chodzi o parytety, to procentowo najwięcej pań sołtysek jest w gminie Chocz i Czermin, po połowie pań i panów jest w gminie Gołuchów. Tu sołtyska Jedlca Beata Szymoniak jest też radną a nawet wiceprzewodniczącą rady gminy. Łączenie funkcji radnego z funkcją sołtysa zdarza się często. W Taczanowie II (gm. Pleszew) sołtyska Kinga Melka łączy obie funkcje, a sołtys Turska (gm. Gołuchów) Mirosław Maruszewski jest nawet radnym powiatowym.

na fot.: W czasie pandemii Arkadiusz Ptak zaprasza po trzech, czterech sołtysów do urzędu zamiast zebrań wiejskich

Są sołtysi, którzy przejęli pałeczkę sołtysa w rodzinie np. Krzysztof Zawada w Żegocinie (gm. Czermin) po teściu. Są sołtysi z bardzo długim stażem np. Zdzisław Michalski w Taczanowie I sołtysuje 35 lat, czyli od czasów PRL-u. Sołtysi mają być łącznikiem wsi z urzędem, dbać o dysponowanie funduszem sołeckim. Wielu z nich m.in. Maciej Przybyłek sołtys Fabianowa (gm. Dobrzyca) prowadzi profile sołectwa na portalu społecznościowym i w ten nowoczesny sposób komunikuje się z mieszkańcami wsi. Co jest ważne zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa. Przed pandemią sołtysi w MiG Pleszew odbyli szkolenia internetowe.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).