Rondo 2020

Najnowsze pleszewskie rondo na skrzyżowaniu ulicy Targowej, Bogusza i Słowackiego będzie miało nazwę "Rondo 2020 Roku". Ma przypominać i upamiętniać wydarzenia i okoliczności, które wpłynęły na wyjątkowość tego czasu na gruncie lokalnym, w perspektywie krajowej, a nawet światowej. "Nazwa ma upamiętniać także rok powstania ronda, który w naszej pamięci pozostanie jako wyjątkowy" - napisał burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak w uzasadnieniu do uchwały, którą radni mają podjąć na najbliższej sesji.

Rok 2020 może być rokiem wielkich zmian społecznych, gospodarczych i politycznych w Polsce i na świecie. Po pierwsze - wirus SARS COV2 wywołujący chorobę COVID-19 i konsekwencje, czyli obostrzenia i ograniczenia we wszystkich dziedzinach życia - z zamykaniem szkół, firm, instytucji, cmentarzy, tworzenie oddziałów covidowych w szpitalach i zaadaptowaniem Stadionu Narodowego na szpital covidovy.

"Rok 2020 to także rok budzących kontrowersje wyborów prezydenckich w cieniu pandemii, ale też wielkich protestów tysięcy Polaków przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To rok recesji gospodarczej i deficytu budżetu państwa na wysokim poziomie" - podkreśla w uzasadnieniu prof. Arkadiusz Ptak.

Mijający rok przejdzie do historii jako rok wielkich podziałów w społeczeństwie. Na szczęście w skali lokalnej jest to rok dobrej współpracy Miasta i Gminy Pleszew oraz Powiatu Pleszewskiego. Inwestorem ronda jest MiG Pleszew, ale w kosztach partycypuje powiat - "właściciel skrzyżowania". Mieszkańcom Pleszewa rok 2020 będzie się kojarzyć z utrudnieniami komunikacyjnymi podczas budowy ronda. "Dlatego nazwa będzie także upamiętniać czas powstania ronda, który przejdzie do historii jako wyjątkowy" - podkreśla inicjator nazwy ronda, Arkadiusz Ptak.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).