Radykalne ograniczenie praw

Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak opublikował w mediach społecznościowych swoje stanowisko dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego mgr Julii Przyłębskiej. Podkreśla ograniczenie praw kobiet, fatalny czas i kontekst, w którym został wydany, zwraca uwagę na skutki zerwania prawie 30-letniego tzw. kompromisu aborcyjnego.

Wątpliwości i obawy burmistrza Pleszewa budzą trzy sprawy. Po pierwsze, radykalne ograniczenia praw kobiet. W dotychczasowym stanie prawnym nikt nie nakazywał kobiecie aborcji. Był to dramat i dylemat kobiet i ich rodzin a nie decyzja lekarza czy wola polityczna zapisana w ustawie. Po wtóre - kontekst i czas, w jakim wyrok został wydany, jest fatalny - liczba zakażonych i umierających wzrasta, grozi Polsce recesja, ludzie tracą dochody, deficyt budżetu państwa budzi niepokój. Arkadiusz Ptak podkreśla, że tzw. kompromis aborcyjny, nikogo do końca nie zadowalał, ale zapewniał równowagę, fundamentalną dla demokracji. Wyrok TK realizujący przede wszystkim wolę polityczną większości parlamentarnej, która przecież mogła sama dokonać zmiany ustawy w Sejmie RP, doprowadził do chwilowego zaostrzenia przepisów. Należy spodziewać się, że przy zmianie władzy może to być jedna z pierwszych ustaw, która zostanie w radykalny sposób – odwrotny niż obecnie – zmieniona - podkreśla Arkadiusz Ptak. Przewiduje, że wyrok TK może uruchomić jeszcze inne procesy, włącznie z sekularyzacją oraz liberalizacją (w sferze obyczajowej!). Burmistrza Pleszewa niepokoją podziały wkraczające w życie małego miasteczka. Zapewnia, że w Pleszewie jest miejsce dla każdego. Apeluje do mieszkańców MiG: nie pozwólmy podzielić nas samych, bo możemy już nie odbudować tego, co często z trudem razem 30 lat budowaliśmy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).