Postępy na placu

Pleszewianie obserwują, jak postępuje rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich, na którym przez 60 lat był dworzec autobusowy. Teraz będzie tu parking, skwer, blok mieszkalno-usługowy. Zaawansowanie prac w tym miejscu zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek szacuje na 70 procent.

Plac Powstańców Wielkopolskich - zwany niegdyś Nowym Rynkiem, ma być gotowy z końcem tego roku. Miasto wyda na rewitalizację około 4 000 000 zł, nie licząc kosztów bloku, który buduje PTBS. Projekt przewiduje powrót do układu komunikacyjnego sprzed lat czyli przejazd od Marszewskiej do Tyńca. Przy drodze zieleń i ławeczki oraz przesunięty nieco pomnik 70 Pułku Piechoty. Na dawnym placu manewrowym powstaje parking na 70 aut. Przy nim stanie odrestaurowana tablica "Dworzec PKS".

Podczas ubiegłorocznych prac przy rozdzielaniu kanalizacji natrafiono na dwie studnie: drewnianą sprzed kilkuset lat bliżej ul. Bojanowskiego, która trafiła do rzeczoznawców i kamienną sprzed kilkudziesięciu lat na wylocie w ulicę Sopałowicza. Znajduje się 70 cm pod aktualną nawierzchnią placu. Andrzej Jędruszek mówi, że jest pomysł na "wyciągnięcie" studni i być może ustawienie zabytkowej pompy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).