O stanie powiatu

W Starostwie Powiatowym w Pleszewie powstał raport o stanie powiatu pleszewskiego. Debata nad dokumentem odbędzie się 20 sierpnia podczas sesji absolutoryjnej. Uczestniczyć w niej będą radni, ale mogą także mieszkańcy powiatu. Osoby postronne muszą jednak wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w debacie i wypełnić specjalny formularz.

130 - stronicowy raport zawiera dane dotyczące m.in. finansów powiatu, strategi rozwoju, realizacji programów i projektów, inwestycji, edukacji, pomocy społecznej, komunikacji, transportu, rynku pracy, ochrony środowiska. Jest w nim krótka charakterystyka 6 gmin, które tworzą powiat, w którym zamieszkuje ponad 62 000 osób, w tym 50,04% stanowią kobiety. Najmniejszą i najmniej zaludnioną gminą złożoną z zaledwie 12 sołectw jest gmina Chocz, gdzie mieszka 4814 osób. Największą i najludniejszą (poza MiG Pleszew) jest Gmina Gołuchów z 10 840 mieszkańcami, podzielona na 22 sołectwa. Obowiązek tworzenia raportów wprowadził ustawodawca w 2018 roku z myślą o zwiększeniu uczestnictwa obywateli w procesie funkcjonowania niektórych organów publicznych. Przyjął go Zarząd Powiatu, a debata nad nim odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej 20 sierpnia.

na fot. pierwszy z lewej: Maciej Wasielewski / starosta pleszewski

W debacie mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu, którzy do 19 sierpnia dostarczą do starostwa kwestionariusz osobowy i listę poparcia 150 mieszkańców powiatu. Może ich być 15, o kolejności wystąpień zadecyduje kolejność zgłoszenia. Sesja absolutoryjna, podobnie jak wszystkie poprzednie, będzie transmitowana w internecie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).