Nowa komunalka

Do 1 kwietnia 2021 roku ma być gotowa nowa siedziba Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie przy ulicy Polnej. Aktualnie trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wkrótce rozpocznie się budowa biurowca. Prace potrwają 7 miesięcy i pochłoną 1 700 000 złotych.

Pieniądze na największą pleszewską inwestycję pozyskano ze sprzedaży działek przy ulicy Fabrycznej, na których aktualnie Przedsiębiorstwo Komunalne ma swoją siedzibę. Działki kupił od miasta pleszewski Famot za 12 300 000 zł.

na fot.: działka na której powstanie nowy biurowiec PK w Pleszewie

W ramach projektu nowej siedziby PK zmodernizowany będzie punkt przeładunkowy przy starym składowisku odpadów komunalnych na Dobrej Nadziei. Powstanie tam 6 betonowych boksów na odpady, które PK wydzierżawi Zakładowi Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Pozwoli to obniżać koszty wywozu śmieci. Nowa siedziba Zakładu Usług Komunalnych przy Polnej składać się będzie z budynku biurowo – socjalnego, garaży, wiat magazynowych, wagi samochodowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na 41 kontenerów, każdy na inny rodzaj odpadów. Właśnie prezes PK Grzegorz Knappe podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na budowę biurowca. Ma kosztować 1 700 000 zł, a na jego wybudowanie firma ma 7 miesięcy. Żeby z pracami na budowie ruszyć dalej, trzeba czekać na przebudowę linii średniego napięcia, ale jak mówi prezes Grzegorz Knappe, jest nadzieja, bo Energetyka miała ogłosić na to przetarg.

na fot. od lewej: Grzegorz Knappe / prezes PK w Pleszewie, Mirosława Zwierz / właścicielka firmy która wygrała przetarg na budowę nowej siedziby PK

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).