Jazda bez turbulencji

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi powiatowej z Karmina do Taczanowa Drugiego w powiecie pleszewskim. Inwestycję, prawie w całości, finansują Lasy Państwowe. Przeznaczony do remontu 1,5 kilometrowy odcinek drogi, biegnie przez lasy należące do Nadleśnictwa Taczanów.

Przetarg rozstrzygnięty - drogowcy już działają. Remontują pierwszy, 1,5 - kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Karmina w gm. Dobrzyca do Taczanowa Drugiego w gm. Pleszew. Zakres prac przewiduje ułożenie nowej asfaltowej nawierzchni szerokości 5 metrów, wykonanie nowych zjazdów na drogi leśne i polne, remonty przepustów pod drogą i zjazdami, utwardzenie poboczy, wycinkę krzewów, karczowanie pni, czyszczenie rowów oraz montaż odblaskowego pasa na drzewach.

Remontowany kawałek drogi przebiega przez lasy Nadleśnictwa Taczanów. Pewnie dlatego pojawiła się inicjatywa Lasów Państwowych sfinansowania inwestycji. Koszt, po przetargu wynosi 1 191 897 zł, dotacja Lasów Państwowych opiewa na 1 150 000 zł. Powiat pleszewski dokłada niecałe 42 000 zł.

Umowę, z nadleśniczym Nadleśnictwa Taczanów Mirosławem Niczyporukiem, starosta pleszewski Maciej Wasielewski podpisał, w Ośrodku Kultury Leśnej. Remont drogi, której pokonanie, ze względu na liczne dziury w jezdni, jest dla kierowców prawdziwym wyzwaniem, ma się zakończyć jeszcze w starym roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).