Drugie życie kamienic

Trzy ponadstuletnie kamienice w Pleszewie mają odnowioną elewację. Domami, które zamieszkują wspólnoty mieszkaniowe, zarządza Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Koszt inwestycji to 600 000 złotych, na co wspólnoty zaciągnęły kredyt. "W jednym przypadku udało się uzyskać premię termomodernizacyjną" - powiedział radiuCENTRUM Artur Stańczyk - prezes PTBS-u, który kierował pracami.

Odnowione kamienice cieszą mieszkańców, ale i oczy przechodniów. Mają ciekawą historię. Najstarszy jest dom przy Sienkiewicza 40. Księgę wieczystą dla nieruchomości przy Malinien Weg, czyli drodze Malińskiej, założono w 1837 roku, chociaż ten dom został zbudowany w ostatniej dekadzie XIX wieku, w czasach zaboru pruskiego. Właściciele - Niemcy, którzy w 1918 roku optowali za Polską, w 1945 roku wyjechali, a kamienicę przejęło państwo. Nieruchomość przy Kilińskiego 9 to jedyny w Pleszewie dom w stylu niemieckim, wykładany od frontu cegłą. Powstał około 1880 roku. "W podobnym stylu była stara, pleszewska poczta, rozebrana w latach 60." - podkreśla prezes PTBS, Artur Stańczyk - pasjonat historii, zwłaszcza budynków, którymi zarządza. Cieszy się, że zabytkowy front kamienicy, który jest perełką architektoniczną, przetrwał. I trzecia kamienica - Poznańska 55 z oficyną biegnącą wzdłuż ulicy Kochanowskiego. Tę nieruchomość zabudowano około roku 1900. Po odnowieniu elewacji także ta kamienica ukazała swoje piękno. Prace termomodernizacyjne na wszystkich trzech kamienicach były prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Decyzję o remontach podjęli członkowie wspólnot, które powstały w kamienicach po 1990 roku. Właścicielem kilku mieszkań jest miasto. I ono partycypuje w remontach. Wspólnotami administruje Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).