Dla bezrobotnych

Ponad 100 wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców rozpatrzyła komisja specjalna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie. Wnioski opiewają na kwotę 700 000 zł.
szczegóły zna reporterka radiaCENTRUM - Irena Kuczyńska

Wśród tegorocznych priorytetów pojawiły się dotacje do szkoleń dedykowane pracownikom służb medycznych, służb socjalnych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo - leczniczych, które opiekują się pacjentami z COVID-19. Pracownicy tej grupy otrzymali dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, kursów dla położnych i pielęgniarek, kursów postępowania z pacjentem zakażonym COVID-19 a także postępowania z pacjentem w placówce medycznej w warunkach wysokiego poziomu stresu. Największym powodzeniem u pracodawców cieszyły się szkolenia w zakresie spawania, szkolenia dla operatorów wózków specjalizowanych, operatorów sprzętu budowlanego, kursy z zakresu księgowości. Podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników były zainteresowane też firmy beauty czyli fryzjerskie i kosmetyczne. Wśród beneficjentów szkoleń są też właściciele pleszewskich firm kotlarskich. Wnioskowali oni o dofinansowanie szkoleń specjalistycznych m.in. kursów spawania blach i rur. Warto dodać, że Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie złożył w Krajowym Funduszu Szkoleniowym wniosek o kolejną transzę dotacji do szkoleń, które będą skierowane m.in. do pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).