Diety w powiecie

W mijającej kadencji na diety 19 radnych, wyjazdy służbowe, obsługę posiedzeń Rady Powiatu Pleszewskiego wydano prawie 347 000 złotych. Radni powiatowi spotkali się na sesjach 36 razy. Podjęli 286 uchwał.

Diety radnych to rekompensata za czas poświęcony na pracę w radzie. W porównaniu z radnymi miasta i gminy Pleszew, radni powiatowi otrzymują mniejsze diety, z wyjątkiem przewodniczącego. Na konto Mirosława Kuberki oraz członków Zarządu Powiatu: Michała Kaczmarka, Zbigniewa Serbiaka i Radomira Zdunka trafia miesięcznie 2111,52 zł. Diety zastępców przewodniczącego - Marii Górczyńskiej i Andrzeja Madalińskiego wynosiły 1610,48 zł. Nieco mniej bo 1449,43 zł otrzymują szefowie komisji rady: Wojciech Barszczewski (rewizyjna), Agnieszka Góralczyk (rozwoju i promocji), Przemysław Kazuś (budżetu, finansów i planowania), Leopold Lis (zdrowia i bezpieczeństwa publicznego), Zenon Lisiak (oświaty, kultury i sportu), Zbigniew Rodek (statutowej), Wojciech Maniak (ochrona środowiska).

Pozostali radni ( Maciej Ładziński, Michał Karalus, Waldemar Maciaszek, Renata Reszel i Marek Szewczyk) jako wiceprzewodniczący komisji otrzymywali po 1320 zł. Nieobecność na sesji czy komisji skutkuje odliczeniem 10 % diety. Najwięcej straciła Maria Górczyńska. Jeśli chodzi o interpelacje, najwięcej (42) ich złożył Waldemar Maciaszek.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).