Co z tymi pasami ?

Mieszkańcy Fabianowa w powiecie pleszewskim mają problem z pasami śródpolnymi, które posadzono w XIX wieku, odnowiono 11 lat temu. A krzewy się rozrastają na pola i rolnicy sami muszą je przycinać, chociaż pasy są własnością powiatu.

Pasy śródpolne, a jest ich 13, są jedną z atrakcji gminy Dobrzyca. Mają chronić nasadzenia przed wiatrem, są miejscem życia drobnych zwierząt. Jednak do gminy nie należą. Są własnością powiatu pleszewskiego. W 2007 roku zostały odnowione dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dosadzono nowe drzewa, przycięto krzewy, ustawiono tablice informacyjne i pozostawiono je na łasce przyrody oraz właścicieli pól, dla których rozrastające się krzewy, są problemem. Muszą je przycinać na własny koszt, i jest to zgodne z prawem.

"Wszystko co przechodzi z pasa na pole, jest własnością właściciela pola" - podkreśla Piotr Fabisz - naczelnik wydz. ochrony środowiska w pleszewskim starostwie. Słuchaczka radiaCENTRUM, która zasygnalizowała problem, liczy na to, że powiat jednak swoją własność uporządkuje i krzewy poprzycina. A pasy nadal będą turystyczną atrakcją. Ale nie uciążliwą dla rolników.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).