4 lata niespodzianek

Cztery lata trwały w śródmieściu Pleszewa prace przy rozdzielaniu kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną. W tym czasie niejednokrotnie archeolog wstrzymywał prace, bo ziemia odsłaniała swoje tajemnice.

Cztery lata prac i licznych uciążliwości komunikacyjnych, zwłaszcza dla mieszkańców ulic, w których modernizowano sieć kanalizacyjną i wodociągową a potem odtwarzano jezdnię i chodniki. Zaczęło się wiosną 2017 roku na ulicy Łąkowej. Na skrzyżowaniu tej ulicy z Poznańską odsłonięto resztki drewniano - kamiennego mostku, co potwierdza fakt istnienia w tym miejscu fosy i przejścia do centrum średniowiecznego Pleszewa. W ulicy Poznańskiej wykopano drewnianą rurę, której wiek dendrolodzy oszacowali na końcówkę XVI wieku, co sugeruje istnienie w tym czasie wodociągów. Dalej ulica św. Ducha, gdzie do połowy XIX wieku był kościół i cmentarz.

Przy rozdziale kanalizacji na Placu Wielkopolskim w lecie 2018 roku odsłonięto dwie studnie, kamienną przy wlocie do Sopałowicza i drewnianą bliżej Bojanowskiego, co znacznie spowolniło prace. Na szczęście, dla ekipy modernizującej kanalizację, niczego nie odkryto w ulicy Bojanowskiego, Tyniec, Panieńskiej, Kraszewskiego, Daszyńskiego, Wąskiej, Garncarskiej, Krzywej, Krzyżowej, Starym Targowisku, zachodniej pierzei Rynku, Zamkowej i Ogrodowej.
Archeolog wstrzymał prace w 2020 roku w ulicy Sienkiewicza, gdzie nieopodal Rynku, pod warstwą ziemi, ukazały się fundamenty zabudowań Pleszewa sprzed pożaru w 1806 roku. Aktualnie trwają prace przy odtworzeniu nawierzchni jezdni ulicy Sienkiewicza. Na tym na razie koniec modernizacji kanalizacji w centrum Pleszewa - zapowiada radiuCENTRUM prezes PK Grzegorz Knappe. Trzeba czekać na dotację z nowego rozdania dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).