11 z 12

Do września potrwa przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej z Kuchar do Krzywosądowa (w powiecie pleszewskim). Największa inwestycja drogowa w powiecie będzie kosztować 9 000 000 złotych.

Droga jest bardzo ważnym traktem komunikacyjnym, wszak łączy dwie "krajówki" - "11" i "12".

Przy "dwunastce" leżą Kuchary, przy "jedenastce" Krzywosądów. Aktualnie jest modernizowany ostatni odcinek drogi powiatowej - od Krzywosądowa do Kucharek. Liczy 8 km. Projekt modernizacji przewiduje poszerzenie jezdni do 6 metrów, nowy chodnik na długości 1,2 km, uzupełnienie ścieżki rowerowej w Karsach na odcinku 1 km.

Zaawansowanie robót dyrektor Zarządu dróg Powiatowych w Pleszewie, Halina Meller ocenia na 60 procent. Na jezdnię już wylano podbudowę i warstwę wyrównawczą asfaltu. "Warstwa ścieralna zostanie położona po wykonaniu rowów, przepustów i zjazdów do gospodarstw" - informuje rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie Tomasz Wojtala.

Koszt przebudowy drogi, która jest największą inwestycją drogową w powiecie, sięga 9 000 000 zł, z czego 4 500 000 zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 3 200 000 zł to środki własne powiatu pleszewskiego, 1 300 000 zł dokłada gmina Gołuchów, przez którą przebiega droga. Zakończenie prac przewidziano na 10 września.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).