Roszady

Zmiany w składzie ostrzeszowskiej rady miejskiej. To efekt wygaszenia mandatu jednego z radnych, do którego doszło jeszcze w zeszłym roku. Na czwartkowym posiedzeniu rady miejskiej została zaprzysiężona nowa radna.

Została nią Katarzyna Puchała, która zastąpiła Marcina Świtonia, odwołanego jesienią zeszłego roku. Jak informowaliśmy na antenie radiaCENTRUM, radny Świtoń został pozbawiony mandatu na wniosek wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Powodem było naruszenie art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi "Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności". Marcin Świtoń odwołał się, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy tę decyzję.

Teraz jego miejsce oficjalnie zajęła Katarzyna Puchała, która ponadto zastąpiła byłego radnego na stanowisku wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa. Ponadto nowa radna, wraz z Januszem Suwiczakiem, który miejskim rajcą został w grudniu ubiegłego roku, zasiliła szeregi Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).