Zmiany w radach?

W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nowego określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. Swoją opinię na temat uchwały można będzie wyrazić na spotkaniu konsultacyjnym 17 marca o godzinie 17.00 w Centrum Aktywności Lokalnej.

Projekt uchwały całkowicie zmieniający procedurę wyborów do rad osiedli w Ostrowie Wielkopolskim to inicjatywa dwóch opozycyjnych radnych: Jakuba Paducha i Mariusza Lekiego. Ich inicjatywa zakłada, na wzór istniejących ordynacji wyborczych, termin zgłaszania kandydatów, czas na kampanię wyborczą oraz głosowanie na wcześniej przygotowanych kartach, wrzucanych do urn w komisjach wyborczych – zapowiada jeden z inicjatorów pomysłu, radny Jakub Paduch.

„Procedura ma być szybka i sprawna jeśli chodzi o głosowanie. Interesem wyborcy, który przychodzi wybrać swojego kandydata do rady osiedla, jest żeby przyszedł i skreślił swojego kandydata – i to tyle z jego strony. Żeby nie był świadkiem takiej długotrwałej procedury, jak przygotowanie kart do głosowania. Takie czynności organizacyjno-techniczne, które z perspektywy mieszkańca nie miały znaczenia, trwały nawet po kilka godzin”.

Pomysł radnych ma być teraz poddany ocenie w formie konsultacji społecznych, dających możliwość zabrania głosu i wyrażenia opinii. W tym celu można wypełnić wypełnienie formularz dostępny w załączniku lub wziąć udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami, które odbędzie się 17 marca, o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej.

Wypełnione formularze można przekazać: drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza, drogą elektroniczną pod adres e-mail: konsultacjeumostrow.pl, faksem wysłanym na numer (62) 591 82 06; pocztą tradycyjna na adres urzędu miejskiego lub bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych pokój nr 311. Wypełnione formularze z uwagami można będzie również oddać w trakcie spotkania konsultacyjnego w Centrum Aktywności Lokalnej.

Formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej ostrowskiego magistratu, w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).