Wolontariusz roku

W Ostrowie Wielkopolskim można już zgłaszać kandydatów do tytułu wolontariusza roku. Na początku grudnia w Ostrowie Wielkopolskim po raz kolejny będzie obchodzony Ostrowski Dzień Wolontariusza. Tegoroczne święto odbędzie się pod hasłem „Zrób coś dobrego dla siebie i innych".

Ostrowski Dzień Wolontariusza jest ich świętem i okazją do promowania szlachetnej idei wolontariatu, rozumianego jako wszelkiego rodzaju działania ochotnicze, które dana osoba podejmuje z własnej woli i wyboru, bez wynagrodzenia.

Jak co roku, wyróżniającym się wolontariuszom, wręczone zostaną statuetki - Kryształowe Serca Ostrowskiego Wolontariusza Roku – mówi Karolina Krawczyk, dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej: „W Ostrowie mamy ponad 200 organizacji pozarządowych, więc rzesza kandydatów do tytułu jest naprawdę duża. Otwieramy się również na wolontariat szkolny, bo tam również dzieje się wiele dobrego. Młodzież od najmłodszych lat uczy się, jak ważne i wartościowe jest pomaganie innym".

Kandydatów do tytułu wolontariusza roku można zgłaszać do 26 listopada. Zgłoszenia na specjalnym druku, który można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego, należy dostarczyć bezpośrednio do Referatu Obsługi Mieszkańców lub przesłać pocztą tradycyjną na adres magistratu.

Organizatorzy proszą również o nadsyłanie pocztą elektroniczną krótkich informacji oraz zdjęć o działaniach wolontariuszy. Nadesłane materiały zostaną wykorzystane w materiale promującym wolontariat w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, ostatecznego wyboru osób wyróżnionych dokona prezydent miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).