Więcej na kopciuchy

W Ostrowie Wielkopolskim polepsza się jakość powietrza - przekonują władze samorządowe. Ma to być efektem między innymi wzrastających nakładów na wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Tylko w tym roku Ostrów chce przeznaczyć na ten cel prawie 1 500 000 zł.

W Ostrowie Wielkopolskim program wymiany "kopciuchów" na ekologiczne źródła ciepła funkcjonuje od 2015 roku. W ubiegłym wymieniono piece w niespełna 100 lokalizacjach, wydając na ten cel nieco ponad 300 000 złotych.

Dzięki miejskim dotacjom zniknęło w roku 2020 już 350 "kopciuchów" za kwotę prawie 1 800 000 zł.

Ten trend ma zostać w Ostrowie podtrzymany. Miejscy radni przyznali właśnie na ten cel prawie 1 500 000 zł. Władze podkreślają, że kwota może zostać zwiększona, jeśli tegoroczny program będzie się cieszyć dużą popularnością.

Na sesji zastępca prezydenta, Mikołaj Kostka przedstawił ciekawe dane o tym, jak zmieniał się stan powietrza w Ostrowie w ciągu ostatnich lat. Okazuje się, że o ile w roku 2015 zanotowaliśmy średnio 80 dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń pyłów, to w roku 2020 było ich już 34 - przy dopuszczalnej liczba przekroczeń w roku wynoszącej 35 takich dni.

Mniej jest również szczególnie zagrożonych miejsc na mapie Ostrowa dodaje wiceprezydent Mikołaj Kostka:

"W 2018 roku mieliśmy na mapie sześć różnych punktów zlokalizowanych w różnych częściach miasta, w których stężenie pyłów PM 10 było powyżej 40, czyli powyżej normy. W roku 2019 mieliśmy do czynienia już z 1 takim punktem. Teraz mamy dane z 2020 roku, gdzie w ujęciu średniorocznym tego czerwonego punktu na mapie w ogóle nie ma.

Od 2015 roku w Ostrowie wydano na wymianę "kopciuchów" 5 696 150,26 zł, co pozwoliło na likwidację 1 353 pieców. Poziom wydatków na wymianę źródeł ciepła w kolejnych latach:

2015 r. – 305 516,91 zł,
2016 r. – 548 333,36 zł,
2017 r. – 794 020,85 zł,
2018 r. – 1 086 256,18 zł,
2019 r. – 1 173 791,95 zł,
2020 r. – 1 788 231,01 zł,
2021 r. – 1 450 000,00 zł.

Liczba dni z przekroczonymi normami:

2015 r. – 80 dni,
2016 r. – 73,
2017 r. – 56,
2018 r. – 39,
2019 r. – 47,
2020 r. – 34.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).