Wciąż apelują

Ostrowski szpital podtrzymuje swoją prośbę o pomoc finansową i sprzętową kierowaną do instytucji wojewódzkiego i powiatowego szczebla oraz firm i osób fizycznych. Szpital nie przedstawia dokładnej liczby potrzeb, wskazując przy tym na konieczność utworzenia kolejnych łóżek covidowych oraz wysokie koszty środków ochronnych dla personelu.

Pomoc dla szpitala ma być – w zamyśle dyrekcji placówki – już drugą publiczną akcją o takim przeznaczeniu. Pierwsza miała miejsce na samym początku pandemii w Polsce.

Dopiero kilka dni temu dyrekcja szpitala przedstawiła rozliczenie tej zbiórki. Dokładne dane usłyszeli jednak tylko przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala, a do szerokiej opinii publicznej do tej pory nie trafiło zestawienie wszystkich wpływów ze zbiórki i zakupionych za to sprzętów medycznych.

Mimo to, dyrekcja ponownie apeluje o pomoc finansową i sprzętową. Dyrekcja szpitala przypomina, że w myśl decyzji Wojewody Wielkopolskiego w ostrowskim szpitalu jest utworzone 95 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV–2. Ponadto, w najbliższych dniach zgodnie ze wspomnianą decyzją utworzone ma być kolejne 30 łóżek dla zakażonych pacjentów.

Dyrekcja szpitala stwierdza również, że ostrowska placówka boryka się z „brakami kadrowymi i potężną absencją chorobowo – kwarantannową”, a „wynikające z tego codzienne braki kadrowe powodują olbrzymie problemy z obsadzeniem dyżurów”.

Dla zobrazowania skali wydatków, w oświadczeniu przytoczono, że tylko na specjalistyczne środki ochronne dla personelu, w postaci kombinezonów ochronnych, ostrowski szpital potrzebuje dziennie miesięcznie niemal 1 500 000 złotych. A to przecież nie wszystkie dodatkowe koszty, które szpital musi pokryć ze swojego budżetu.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).