Ważny kilometr

Ponad 1 600 000 złotych pozyskał ostrowski samorząd miejski z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg na terenach przemysłowych przy ulicy Staroprzygodzkiej. Dzięki temu wybudowany zostanie ponad kilometr nowych dróg, które wpłyną na komfort, bezpieczeństwo i polepszą jakość obsługi gospodarczej w tej części miasta.

W kilkunastu firmach działających na ponad 20 hektarach terenów przemysłowych przy ulicy Staroprzygodzkiej zatrudnionych jest ponad tysiąc osób. Dominuje tu branża militarna, produkcja konstrukcji stalowych, betonu towarowego, przemysł lekki, przedsiębiorstwa budowlane. Większość z nich doskonale radzi sobie na rynku, ale od lat dużym problemem jest wręcz katastrofalny stan dróg na tym obszarze.

Brak dobrych dróg dojazdowych i wewnętrznych nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału gospodarczego tego obszaru. Między innymi z tego powodu, część terenów inwestycyjnych w tym rejonie pozostaje nadal niezagospodarowana.

na fot. od lewej: Mikołaj Kostka / z-ca prezydenta Ostrowa; Marcin Wieruchowski / dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Fot. UM Ostrów

Dzięki pozyskanej dotacji ma się to wkrótce zmienić. Miasto zapowiada, że w rejonie przemysłowym ulicy Staroprzygodzkiej powstanie ponad kilometr nowych dróg. Nowe drogi mają także odciążyć obecne ciągi komunikacyjne, które muszą być do tego celu aktualnie wykorzystywane. Pozyskana dotacja to połowa wartości całej inwestycji, szacowanej na ponad 3 200 000 złotych. Jeszcze w grudniu rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca tego zadania, które zostanie zrealizowane w przyszłym roku.


Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).