Telezaopiekowani

Już siódmy rok najstarsi mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą korzystać z systemu teleopieki. Ruszyła kolejna edycja i nabór uczestników.

System teleopieki wdrożono w Ostrowie Wielkopolskim, by dać seniorom poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję, że gdy zajdzie taka potrzeba, to nadejdzie do nich pomoc. Co istotne, użytkownik nie ponosi żadnych kosztów korzystania z teleopieki, bo system jest finansowany z budżetu miasta.

Program jest adresowany do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych - po 60. roku życia. Oparty jest na działaniu dwóch elementów składowych - bransoletki wyposażonej w przycisk SOS oraz urządzenia GPS i detektora upadku.

By wezwać pomoc, należy nacisnąć przycisk SOS, za pomocą którego nawiązujemy połączenie z całodobowym telecentrum opieki, które stanowi drugi element systemu. Dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom centrum od razu identyfikuje osobę zgłaszającą, a informacje są w razie potrzeby przekazywane służbom ratunkowym.

Ostrów dysponuje 60 urządzeniami do świadczenia usługi teleopieki. Jako pierwsze otrzymają je osoby, które wcześniej nie korzystały z systemu.

Aby zostać nowym użytkownikiem systemu, należy zgłosić się do Dziennego Domu "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17 i wypełnić tam stosowne formularze niezbędne do realizacji usługi.

Tylko w zeszłym roku dzięki teleopiece 5 razy połączono się alarmowo z prośbą o pilne powiadomienie rodziny o złym samopoczuciu, wykonano 37 połączeń, by uzyskać wsparcie emocjonalne oraz 530 razy sprawdzano sprawność urządzenia.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).