Sterylnie

Kosztem ponad 5 000 000 złotych, w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim do końca marca powstanie nowa centralna sterylizatornia. Taką potrzebę wymusił dynamiczny rozwój ostrowskiej lecznicy, w której obecne miejsce do sterylizacji nie spełnia wymaganych norm i dopuszczone jest do pracy jedynie tymczasowo.

Zasady funkcjonowania sterylizatorni tłumaczy za posrednictwem radiaCENTRUM szef tego oddziału, Rafał Wielebski: „Sterylizatornia jest działem, w którym odbywa się dekontaminacja sprzętu medycznego, instrumentarium operacyjnego i wszelkiego rodzaju sprzętu, który wymaga odkażenia po użyciu u pacjenta. Minimalny czas potrzebny na odkażenie narzędzia od momentu skażenia do powrotu i użycia to minimum 5 godzin. W tym czasie musimy sprzęt umyć, wysuszyć, wysterylizować, zapakować, żeby użytkownik ponownie miał ten sprzęt bezpieczny do użycia”.

Ta inwestycja to konieczność, gdyż obecne miejsce nie spełnia wszystkich norm i jest dopuszczone do użytkowania jedynie warunkowo.

„Będzie więcej tych urządzeń i warunki będą odpowiadające rozporządzeniom ministra zdrowia. Nasz szpital rozwija się w kierunku zabiegowym, powstaje coraz więcej oddziałów zabiegowych i to wymaga większej ilości sprzętu, żeby sprostać oczekiwaniom."

Nowa sterylizatornia kosztować będzie ponad 5 000 000. 1 200 000 złotych szpital na ten cel pozyskał z rezerwy rządowej. Resztę dokłada szpital i powiat ostrowski.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).