Ruszyła dystrybucja

Gmina Ostrów Wielkopolski rozpoczyna dystrybucję węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych na swoim terenie. Osoby zainteresowane od dziś 4 listopada mogą składać wnioski o preferencyjny zakup węgla.

Węgiel dla mieszkańców gminy Ostrów Wielkopolski będzie sprzedawany w cenie do 2 000 zł brutto za tonę. Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy.

Punkt sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Ostrów Wielkopolski znajdować się będzie na terenie Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt" S.A przy ulicy Węglowej 4.

W ramach zakupu preferencyjnego można zakupić węgiel w dwóch transzach, po półtorej tony do końca 2022 roku i tyle samo od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Na każdą z transz należy złożyć odrębny wniosek. Płatności za zakup węgla będzie można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, pokój nr 9.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul Gimnazjalnej 5. Można je również wysyłać elektronicznie, na skrzynkę e-puap urzędu. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego ds. aktywów państwowych.
Jakość zakupionego węgla zostanie potwierdzona aktualnym certyfikatem jakości.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).