Protestują

Prawie 1600 podpisów zebrali społecznicy pod protestem wobec proponowanej lokalizacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Część mieszkańców nie chce w ogóle spalarni, a jeśliby już miała powstać, to najlepiej poza miastem.

Ostrów Wielkopolski – jak wiele miast w Polsce – ma duży problem z zagospodarowaniem coraz większej ilości odpadów komunalnych. Przynajmniej częściowo miałaby temu zaradzić budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów, określanej również przez niektórych, jako spalarnia odpadów. Miasto chce wybudować instalację dopasowaną wyłącznie do własnych potrzeb, na około 20 000 m 3 rocznie.

Największe kontrowersje budzi jednak zaproponowana lokalizacja, na terenach po byłych ZNTK, niedaleko ścisłej zabudowy mieszkaniowej. Zdania co do budowy instalacji są wśród ostrowian podzielone. Jedni kwestionują w całości pomysł budowy spalarni, drudzy są przeciwni jedynie jej lokalizacji. Widać to nawet w treści petycji, którą przygotowała grupa mieszkańców dzielnic wokół planowanej instalacji. Jej autorzy najpierw krytykują pomysł spalarni w ogóle, by na koniec wskazać, że jeśliby już miała powstać, to „najlepiej poza miastem”, wskazując okolice oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, który leży już przecież w gminie Raszków.

Mimo tych sprzeczności, mieszkańcy zebrali prawie 1600 podpisów pod petycją w sprawie sprzeciwu wobec planów miasta. Protestujący domagają się uwzględnienia ich głosu w procesie inwestycyjnym – mówi jeden z reprezentantów tej grupy, były radny miejski Jerzy Sówka.

"My mimo wszystko chcemy uczestniczyć w tym procesie. Żeby nie było tak jak do tej pory, kiedy miała być szeroka konsultacja społeczna, a jej nie było. Być może teraz, przez naszą aktywność społeczną, władze miasta zechcą z nami rozmawiać. I to nie tylko o stronie technicznej, bo na tym nie musimy się znać, ale sprawy społeczne nas dotyczą”".

Formalnie, sprawa utknęła na etapie wydawania zgód administracyjnych. W sierpniu władze miasta wycofały swój pierwszy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, bo ani Urząd Marszałkowski, ani starostwo powiatowe nie chciały wziąć na siebie wydania opinii na temat budowy tej instalacji. Miasto złożyło więc kolejny wniosek, który jest obecnie rozpatrywany.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).