Zaszczepią w Arenie Ostrów

Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego chce zorganizować na terenie Areny Ostrów punkt szczepień masowych dla mieszkańców. Oficjalny wniosek w tej sprawie trafił już do wojewody wielkopolskiego i czeka na akredytację.

Prezydent Ostrowa Beata Klimek, informując o zamiarze wykorzystania Areny Ostrów, jako miejsca masowych szczepień dla ostrowian, mówiła też, co zadecydowało o takim wyborze.

„Po pierwsze, lokalizacja tego obiektu. Arena Ostrów położona jest tuż przy Centrum Przesiadkowym, do którego dojeżdżają praktycznie wszystkie miejskie autobusy. Ponadto, przy Arenie Ostrów są parkingi, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy dojeżdżających na szczepienia. Poza tym, Arenę Ostrów już raz wykorzystaliśmy do tego celu i doskonale się sprawdziła”.

Prezydent Klimek miała tutaj na myśli zorganizowaną na przełomie lutego i marca akcję masowych szczepień ostrowskich nauczycieli. W ciągu czterech dni zaszczepiono wtedy w Arenie Ostrów ponad 2 500 osób. To ponad 85 % ostrowskich nauczycieli, bo 15 % nauczycieli nie zgłosiło się na szczepienia.

Te doświadczenia Ostrów chce teraz wykorzystać do organizacji punktu masowych szczepień dla wszystkich mieszkańców ziemi ostrowskiej. W tym celu powołano specjalny zespół roboczy z prezydent Klimek na czele.
Ponadto, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego powstanie zakładka z bieżącymi informacjami dotyczącymi szczepień dla mieszkańców Ostrowa.
Nawiązano też współpracę z ostrowskim szpitalem, jako partnerem do przeprowadzenia akcji. Zgłoszenie miasta przekazano wojewodzie wielkopolskiemu i teraz Ostrów czeka na akredytację Areny Ostrów, jako punktu masowych szczepień. Decyzja ma być znana najpóźniej do 11 kwietnia.


na fot. od prawej: Beata Klimek / prezydent Ostrowa Wlkp., Sebastian Górski /z-ca prezydenta OW

Już teraz jednak przystąpiono do prac organizacyjnych. Zakładany harmonogram przewiduje, że w Arenie Ostrów można będzie szczepić co najmniej 2 500 osób tygodniowo. Szczegóły dopracowywane są ze szpitalem.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).