Ankieta

Ostrowianie będą mogli ocenić silne i słabe strony swojego miasta oraz jakie stoją przed nami szanse i zagrożenia. Samorząd przygotował ciekawą ankietę, w której każdy będzie mógł się wypowiedzieć.

Ankieta, to klasyczna analiza SWOT, wykonana w tym wypadku do oceny stanu miasta. Wskazano w niej silne strony miasta, które będą wspomagać jego rozwój, jak również słabe strony, które hamują rozwój. Szanse to fakty i zjawiska, które należy wykorzystać, a zagrożenia to czynniki i zjawiska, których należałoby unikać.
Analiza SWOT przedstawiona ocenie ostrowian dokonana została na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane na temat aktywności ekonomicznej mieszkańców i firm, czy źródeł i wielkości dochodów oraz generowanych podatków, pochodzą Ministerstwa Finansów, we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dane na temat sytuacji na rynku pracy i faktycznych zarobków pochodzą z systemów POLTAX, ZUS i KRUS.
Stanu dochodów i wydatków oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
Wśród silnych stron miasta autorzy ankiety wskazali między innymi tradycje gospodarcze, duży stabilny lokalny rynek pracy oraz potencjał zasobów ludzkich o kwalifikacjach technicznych i niskie bezrobocie.

Z kolei słabe strony to na przykład niski poziom wynagrodzeń, mniej korzystne zarobki kobiet, niskie dochody budżetu miasta, czy słaba dynamika wpływów z podatku od nieruchomości.
Ankietę najlepiej wypełnić online, a linka do niej można znaleźć między innymi na stronie internetowej miasta. Można również to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim, lub telefonicznie pod wskazanymi na stronie numerami.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).