Popierają rolnicze protesty

Wielkopolska Rada Rolnicza popiera protesty rolników w regionie, jak i w całej Polsce. W wystosowanym do rządu stanowisku wskazano najpilniejsze zadania do realizacji, które mają poprawić sytuację na rynku rolnym.

Na specjalnym posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Rolniczej, działającej przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, przyjęto stanowisko skierowane do rządu popierające protesty i postulaty rolników.

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski powiedział radiuCENTRUM, że ma nadzieję, iż Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławowi Siekierskiemu uda się zrealizować poruszone przez radę zagadnienia.

„Wielkopolska Rada Rolnicza popiera protesty polskich rolników. Postuluje, między innymi, odejście od zielonego ładu, ograniczenie napływu towarów z Ukrainy na polski rynek i pełna kontrole tranzytu na inne rynki europejskie, rozbudowę infrastruktury portowej drogowej i magistrali kolejowej. A także ułatwienie inwestycji rolniczych na obszarach wiejskich”.

na fot.: Krzysztof Grabowski

Zdaniem członków Wielkopolskiej Rady Rolniczej, rosnące wymogi formalne stawiane przez instytucje rolnicze powodują drastyczny spadek opłacalności produkcji i znaczący wzrost kosztów zakupu środków produkcji.

Ponadto, niekontrolowany napływ płodów i produktów pochodzenia rolniczego z Ukrainy załamał dotychczasową stabilną i przewidywalną sytuację na krajowym rynku rolniczym.

Wiele gospodarstw, także z Wielkopolski, funkcjonujących w oparciu o wymogi UE, nie jest w stanie produkować oraz sprzedawać swoich wyrobów na krajowy rynek rolniczy.

Popierając protesty polskich rolników, Wielkopolska Rada Rolnicza oczekuje od rządu podjęcia szybkich i skutecznych środków naprawczych, wymienionych w swoim stanowisku.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).