Pamięci powstańca

Witacz z wizerunkiem Jana Mertki, uznawanego za pierwszego poległego powstańca wielkopolskiego, stanął przy wjeździe do Przygodzic, jego rodzinnej miejscowości. Przedsięwzięcie zrealizowała gmina Przygodzice (pow. ostrowski) w ramach obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Jan Mertka to pierwszy poległy powstaniec wielkopolski, który zginął w potyczce pod Boczkowem 27 grudnia, w dniu wybuchu powstania.

Urodził się w 1899 roku w Przygodzicach. Po ukończeniu szkoły powszechnej przymuszony sytuacją materialną w roku 1915 wyjechał do pracy do Westfalii w dzisiejszych Niemczech. Stamtąd został wcielony do armii pruskiej. Po powrocie w rodzinne strony został przydzielony do I Batalionu Pogranicznego Poznańskiego. 27 grudnia, pełniąc służbę patrolową w okolicach Boczkowa, został śmiertelnie postrzelony. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W Przygodzicach Jana Mertkę upamiętnią władze samorządowe gminy, a także młodzież szkolna, lokalne organizacje i poczty sztandarowe. Od kilku dni jego wizerunek wita również na billboardach wjeżdżających krajową "11" do rodzinnych Przygodzic.
Według ustaleń historyka regionalisty z Przygodzic, Edmunda Radziszewskiego liczba powstańców z terenu gminy Przygodzice szacowana jest na ponad 240 osób. Ich groby są rozsiane po całej okolicy - od Bogufałowa, przez Czarnylas, Dębnicę, Ludwików, Przygodzice, po Wysocko Małe.

Część mogił nie zachowała się do dzisiejszych czasów.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).