Oszuści na "Czyste Powietrze"

W powiecie ostrowskim pojawili się oszuści udający legalnych pośredników programu „Czyste Powietrze”. Co należy zrobić, żeby nie dać się nabrać i nie stracić sporych pieniędzy?

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku. Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym.

Trzeba w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Taka praktyka od razu świadczy, że możemy mieć do czynienia z oszustwem.

Każdy uczestnik programu „Czyste powietrze” zawiera umowę z wykonawcą na własne ryzyko i to ponosi związane z tym konsekwencje. Dlatego podstawą jest weryfikacja firmy przed podpisaniem umowy. Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w Internecie, np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Można sprawdzić też numer REGON lub na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów na białej liście podatników VAT. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Trzeba pamiętać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje żadnych konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych. Jeśli więc firmy wykonawcze powołują się na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, powinno to wzbudzić nieufność.

Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, bo w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski, a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).