Ostrowski zagrożony

Powiat ostrowski ponownie znalazł się wśród powiatów zagrożonych wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem. Nie należy się spodziewać specjalnych zmian, ale warto wzmóc czujność i przestrzegać już obowiązujących zaleceń.

Informacja o zaliczeniu powiatu ostrowskiego do miejsc zagrożonych wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem została przekazana na dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Zdrowia.

Nie podano jednak żadnych szczegółów, o które zapytaliśmy powiatowego inspektora sanitarnego, Andrzej Bilińskiego. Dyrektor ostrowskiego sanpidu powiedział radiuCENTRUM, że na razie nie będą podejmowane żadne nowe specjalne działania: „Z punktu widzenia formalnego to nic nie oznacza, oprócz informacji że cos takiego istnieje, że jesteśmy na granicy strefy zielonej i żółtej. To jest pewien sygnał, który ma wzmóc nadzór epidemiologiczny i poprawić zachowanie ludzi wobec tych rzeczy, które sa omawiane. Mam na myśli maseczki w miejscach publicznych, jak na przykład sklepy, czy mycie i dezynfekowanie rąk”.

Nie będzie również częstszych kontroli przestrzegania zaleceń, bo i tak są one bardzo częste i nie ma ludzi, by było ich więcej: „Te kontrole są na tyle częste i wyczerpujące możliwości fizyczne osób które je wykonują, że zwiększenie ilości kontroli jest praktycznie niemożliwe”.

Obecnie w Polsce jest są 3 powiaty w strefie czerwonej, 7 w strefie żółtej, a kolejnych 10 – w tym powiat ostrowski – są zagrożone wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).