Odnawialni

Ostrowianie mogą otrzymać nawet 85% dofinansowania na odnawialne źródła energii w swoich domach. W środę o 18:00 w Forum Synagoga odbędzie się spotkanie informacyjne w tej sprawie. "Zapraszamy osoby, które chcą zamontować kotły na biomasę, kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne" - mówi Ryszard Chmielina, prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego.

"Będzie wyglądało to w ten sposób, że mieszkaniec wpłaca swój wkład własny - 15% oraz pokryje podatek VAT od tej inwestycji. Przez najbliższy tydzień od tego spotkania będą zbierane deklaracje od mieszkańców, jakiej mocy urządzenia zechcą u siebie zamontować. Następnie to wszystko zawrze jeden wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i miasto będzie aplikować o dofinansowanie dla swoich mieszkańców".

Termin rozpatrzenia wniosków w Urzędzie Marszałkowskim to luty 2018 r. Przetargi są uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia wniosków miasta. A jeśli wszystko zakończy się pomyślnie, już za rok ostrowianie będą się cieszyć nowymi urządzeniami w swoich domach.

Ostrów Wielkopolski zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).