Ścieki z energii

Nawet do 90% rocznego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków w Rąbczynie na energię elektryczną ostrowskie Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. pokrywa z OZE, czyli z Odnawialnych Źródeł Energii. Od niedawna z powodzeniem działa tam fotowoltaiczna instalacja do zasilania przepompowni głównej ścieków o mocy do 40 kilowatów.

Instalacja fotowoltaiczna to kolejny przykład wykorzystania przez ostrowską spółkę energii odnawialnej do własnych potrzeb.

Główną częścią instalacji są 133 panele monokrystaliczne zamontowane na dachach garaży i wiat przepompowni. Zestaw uzupełniają 2 inwertery przekształcające napięcie stałe generowane przez ogniwa na napięcie przemienne i dodatkowe wyposażenie.

Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej można było wyprodukować dla spółki WODKAN znaczące ilości wytworzonej i zużytej na potrzeby własne energii elektrycznej. Tylko w tym roku, od stycznia do czerwca, wyprodukowano ponad 21 812 kilowatów. To ok. 5% zapotrzebowania głównej przepompowni ścieków.

Dzięki nowej inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny. Rocznie ograniczono emisję CO2 o około 32 tony. Szacowany okres zwrotu z inwestycji to około 12 lat, a spodziewany okres trwałości instalacji fotowoltaicznej wynosi 20 - 25 lat.

Nowa instalacja fotowoltaiczna jest już drugim źródłem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w WODKAN S.A., po układzie kogeneracyjnym w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie o mocy 384 kilowatów.
Spółka WODKAN była w regionie jednym z prekursorów energii odnawialnej dla własnych potrzeb. Biogaz jest tu wykorzystywany od 2011 roku, pokrywając w ostatnich latach do 90% rocznego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).