Nowy sekretarz

Krystian Kaczmarek będzie nowym sekretarzem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Baraniaka, który będzie pełnić tę sama funkcję, ale już w innym samorządzie, czyli w gminie Ostrów Wielkopolski.

Prezydent Beata Klimek podziękowała za dotychczasową pracę Andrzejowi Baraniakowi, który pełnił funkcję sekretarza miasta od 17 lat: „Andrzej Baraniak pracował na stanowisku sekretarza miasta od 17 lat, z czego 10 lat ze mną. Zawsze powtarzam, że była to bardzo dobra, merytoryczna współpraca. Andrzeja Baraniaka cechował zawsze wielki spokój, a zarządzał przecież referatami, które do spokojnych nie należą, czyli referatem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego” .

Andrzej Baraniak po 1 czerwca dalej będzie pełnić funkcję sekretarza gminy, tyle że w innym samorządzie, czyli w gminie Ostrów Wielkopolski.

Jego następcą prezydent Klimek wybrała Krystiana Kaczmarka, doświadczonego 41-letniego urzędnika.

„To doświadczony urzędnik. Najpierw pracował w starostwie powiatowym, a od kilku lat pracuje w urzędzie miejskim. Krystian Kaczmarek rozpoczynała pracę w naszym urzędzie, jako kierownik wydziału geodezji. Później powierzyliśmy mu stanowisko dyrektora tego wydziału, a teraz zdecydowałam, że będzie kierował naszym całym urzędem. Na pewno jest równie profesjonalny. Myślę, że będzie bardzo dobrze współpracował nie tylko z naszymi pracownikami, ale również z naszymi jednostkami. Sądzę również, że kandydatura Krystiana Kaczmarka została bardzo dobrze przyjęta przez naszych pracowników”.

na fot. od lewej: Beata Klimek i Krystian Kaczmarek

Poza zmianą na stanowisku sekretarza miasta, skład zarządu pozostaje taki sam. Obowiązki pierwszego zastępcy prezydenta pełnić będzie nadal Mikołaj Kostka, drugim zastępcą prezydenta pozostaje Sebastian Górski, a skarbnikiem miejskim Michał Żabiński.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).