Nowy prezes

Rada Nadzorcza spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie odwołała 29 września ze stanowiska Prezesa Zarządu Macieja Zuchowskiego, który pełnił tę funkcję od 4 października ubiegłego roku. Nowym prezesem został Andrzej Mazurek, dotychczasowy zastępca kierownika Działu Eksploatacji w spółce MZGM.

Andrzej Mazurek jest absolwentem Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi. Z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej związany jest od 2019 roku. Początkowo był kierownikiem Działu Inwestycji i Remontów, pełnił m.in.: nadzór przy budowie bloków „Dla systematycznych” przy ulicy Klasztornej.

Nowy prezes zapowiada m.in.: zmianę struktury organizacyjnej, w tym redukcję stanowisk kierowniczych, kontynuację programów termomodernizacyjnych budynków, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację czy stworzenie tzw. wewnętrznych grup roboczych na potrzeby remontów lokali należących do zasobów MZGM-ów.

Mazurek zapowiada także świadczenie usług remontowych czy instalacyjnych dla indywidualnych odbiorców.

Andrzej Mazurek stanowisko prezesa obejmie 5 października 2022 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).