Nagrodzony zakątek

"Wiśniowy zakątek", powstały dzięki zaangażowaniu miejscowej rady sołeckiej i lokalnej społeczności Karsek, w gminie Ostrów Wielkopolski, został uznany za najlepszy projekt funduszu sołeckiego w kraju, podczas IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Wręczenie nagród odbyło się w Koninie.

Organizatorem konkursu, którego celem jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich, jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z samorządami województw. W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16. województwach.

Konkurencja była duża, więc tym bardziej cieszy fakt, że I miejsce w tak doborowej stawce zajął projekt rady sołectwa Karski w gminie Ostrów Wielkopolski, za „Wiśniowy zakątek” - Centrum Rekreacji i Wypoczynku - tłumaczy była sołtys tej miejscowości, Monika Orzechowska:

"Wiśniowy zakątek" to nasze sołeckie centrum rekreacji i wypoczynku, które udało się nam zagospodarować na placu za świetlicą w naszej miejscowości. Powstawał w latach 2015 – 2019, z zaangażowaniem środków finansowych sołectwa z kilku lat, gminy Ostrów Wielkopolski oraz dwóch dotacji po 30 tys. zł pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu sporej grupy mieszkańców naszej miejscowości”.

Miejsce doskonale służy lokalnej społeczności i jest często wykorzystywane – dodaje Monika Orzechowska.

"Wiśniowy zakątek" jest wykorzystywany przez naszych mieszkańców przez cały czas. Bardzo często widzę siedzącą tam młodzież, bawiące się na placu zabaw dzieci. Często robimy tam wiele inicjatyw dla mieszkańców. Odbyły się tam między innymi, warsztaty pszczelarskie, mieliśmy tam ognisko mikołajkowe, turniej gry w piłkarzyki, różnego rodzaju festyny, czy akcję promującą szczepienia.

Delegacja z Karsek z obecną sołtyską Małgorzatą Czarnotą na czele otrzymała również statuetkę „Sołeckiej Nike” od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).