Matury i analiza

Są oficjalne wyniki i analizy matur w powiecie ostrowskim. Tegoroczny egzamin maturalny zdało ponad 83% uczniów szkół prowadzonych przez powiat ostrowski. To wynik lepszy niż średnia krajowa i wielkopolska.

Do tegorocznego egzaminu maturalnego w powiecie ostrowskim przystąpiło 1121 uczniów liceów oraz zespołów szkół. Najlepiej maturę zdali uczniowie liceów ogólnokształcących, gdzie z pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości mogło się cieszyć ponad 91% absolwentów.

Prawo do poprawki zachowało ponad 6% zdających, a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu tylko 13 uczniów, czyli nieco ponad 2% zdających.

Nieco gorsze wyniki zanotowali uczniowie zespołów szkół, gdzie do egzaminu maturalnego przystąpiło 519 absolwentów, a maturę zdało 386 z nich – czyli 74,4%. Prawo do poprawki zachowało 94 uczniów, co daje ponad 18%, a nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu 39 uczniów, czyli 7,5% absolwentów.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).