Kształcą medyków

IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim będzie współpracować z Akademią Kaliską oraz ostrowskim szpitalem w zakresie szkolenia przyszłych kadr medycznych. Podpisane trójstronne porozumienie w tej sprawie zakłada ukierunkowanie młodych adeptów medycyny od etapu szkoły średniej, przez studia, po podjęcie pracy w zawodzie.

Wybór szkoły średniej do współpracy nie był przypadkowy, bowiem od kilku lat IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi klasy o specjalności medycznej. Chętnych jest tak dużo, że w tym roku szkoła mogła utworzyć nawet dwa oddziały. Ostatecznie podjęto decyzję o stworzeniu jednej klasy - ale dla wybrańców z bardzo wysoką średnią ocen.

Kilka dni temu, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy ostrowskim liceum Akademią Kaliską i szpitalem w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie strony porozumienia mają na tym skorzystać. Liceum przyciągnie najzdolniejszych uczniów, akademia będzie miała więcej możliwości przyciągnięcia studentów z regionu, a szpital zyska młodych, dobrze wykształconych lekarzy, których dziś brakuje w całym kraju.

Obecnie Polska ma najmniejszy odsetek lekarzy w całej Unii Europejskiej. Na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 2,4 lekarza. Jeszcze gorzej jest w Wielkopolsce ze wskaźnikiem 1,57. A w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej współczynnik wynosi 1,0. Sytuacje te odczuwają pacjenci na wszystkich poziomach od opieki pielęgniarskiej, po lekarską. Dlatego tak ważne są próby zmiany tych niekorzystnych tendencji.


na fot. od lewej: porozumienie podspisali Dariusz Bierła / dyrektor szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, Małgorzata Jędroch / dyrektor IV LO i prof. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).