Komunalny mariaż

Ostrowski Park Przemysłowy włączony do Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Zmiana w ostrowskiej gospodarce komunalnej ma zapewnić oszczędności finansowe, uprościć strukturę zarządzania oraz skonsolidować współpracę sektora komunalnego z lokalnymi przedsiębiorcami.

Ta zmiana struktury ostrowskiej gospodarki komunalnej ma spowodować zmniejszenie kosztów administracyjnych, sprawozdawczych i księgowych w ramach Grupy CRK, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności gospodarczej.

Ostrowski Park Przemysłowy to najmłodsza spółka - córka wchodząca w skład holdingu ostrowskich spółek komunalnych. Powstała w 2012 roku, a jej 100 % udziałowcem jest Centrum Rozwoju Komunalnego – czyli miejski holding komunalny. I to właśnie CRK przejęło Ostrowski Park Przemysłowy z jego nowoczesną siedzibą przy ul. Wrocławskiej.

OPP powstał by wspierać ostrowskich przedsiębiorców, prowadząc szereg usług okołobiznesowych, ale głównym źródłem dochodu jest wynajem powierzchni na działalność gospodarczą. OPP figuruje również jako wydawca propagandowego Informatora Miejskiego, finansowanego z miejskiego budżetu.

Zmiana w strukturze prawno-organizacyjnej polegająca na połączeniu Spółek uzyskała aprobatę Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).