Ekranami w hałas

Marszałek Województwa Wielkopolskiego nałożył na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu obowiązek ograniczenia hałasu wzdłuż drogi ekspresowej S11 w rejonie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W ciągu 5 lat od uprawomocnienia się decyzji staną tu ekrany akustyczne, które pozwolą na minimalizację hałasu drogowego.

Problem hałasu z obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego najbardziej dotyka mieszkańców dzielnicy Pruślin, którzy już od kilku lat zabiegali o jego ograniczenie.

W tych działaniach wspierało ich miasto, wielokrotnie interweniując drogą administracyjną.

Urzędnicza batalia o montaż ekranów akustycznych w pobliżu przebiegającego przez osiedle Pruślin odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego zakończyła się wreszcie sukcesem. Marszałek Województwa Wielkopolskiego uznał argumenty mieszkańców i władz miasta za słuszne i nakazał podjęcie stosownych działań mających na celu ograniczenie hałasu w tym miejscu.

Swoją decyzję poprzedził analizą przeprowadzonych pomiarów, które wykazały przekroczenie norm hałasu. Według marszałka eksploatacja drogi ekspresowej S11 powoduje "ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne" na nieruchomości położone wzdłuż odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

W związku z tym poznańska delegatura Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została zobowiązana do budowy nowych oraz rozbudowy istniejących ekranów akustycznych, co ma pozwolić na dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu.

GDDKiA ma na to 5 lat od uprawomocnienia się decyzji.

Ekrany będą miały 4262 metrów długości, a ich wysokość sięgnie od 2 do 6 metrów.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N