Basen pod wodę ?

"CBA nie ma w urzędzie, ale sprawdza dokumenty z trzech przetargów w Miejskim Zarządzie Dróg" - tak wtorkowe doniesienia o obecności agentów w magistracie dementowała na specjalnej konferencji prezydent Ostrowa Beata Klimek.

Jednocześnie poinformowała, że prokuratura zajmie się sprawdzeniem wykonawcy basenu miejskiego. To efekt raportu komisji rewizyjnej, która otrzymała anonimowo dokumenty i wskazała na nieprawidłowości w procedurze przetargowej, a przede wszystkim możliwość posługiwania się przez firmę fałszywą polisą ubezpieczeniową.

"Przewodniczący rady miejskiej nie udostępnił mi tych dokumentów, a urząd w czasie przetargu nie ma możliwości sprawdzenia takiej polisy" - powiedziała radiuCENTRUM Beata Klimek:

"W obliczu zaistniałej sytuacji i otrzymanego sygnału na temat ewentualnych nieprawidłowości, których nie mogłam zweryfikować, podjęłam najdalej idącą decyzję – złożyłam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej w Ostrowie."

na fot.: Beata Klimek / prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Prezydent twierdzi, że nie miała żadnej możliwości zweryfikowania prawdziwości polisy, ale komisja rewizyjna to zrobiła, występując do ubezpieczyciela w Pradze. Tymczasem radny Andrzej Kornaszewski, przewodniczący komisji, komentując wystąpienie prezydent, powiedział: "Takiej ilości bzdur i kłamstw nie słyszałem jeszcze nigdy":

"Poinformowałem komisję, że jeszcze przed rozpoczęciem kontroli złożyłem doniesienie do prokuratury i CBA w sprawie fałszywej polisy. Otrzymałem, podobnie jak kilku innych radnych, dokumenty z anonimowego źródła, w tym kopie polisy czeskiej firmy wykonawczej. Musiał to napisać ktoś, kto ma dostęp do dokumentów. Zanim złożyłem doniesienie, napisałem do ubezpieczyciela w Pradze, który przysłał nam oryginał polisy. Wynika z niego, że ta, złożona w urzędzie miejskim, do przetargu jest fałszywa".

na fot. od lewej: Jakub Paduch / radny miejski / PO; Andrzej Kornaszewski / przewodniczący komisji rewizyjnej / radny miejski / PO

Kornaszewski komentuje też kwestię nieudostępnienia urzędnikom dokumentów komisji: "Takie było zalecenie policji, aby najpierw przekazać materiały organom ścigania."

Remont basenu miejskiego był jedną z flagowych inwestycji obecnej prezydent. Inwestycja była droższa niż zakładano bo kosztowała ponad 7200 000 złotych. Firma, która wygrała przetarg, nie zapłaciła też wszystkim podwykonawcom.

Autor: 

Personalia

e-mail
zeidler@rc.fm

Nazwisko: 

Arleta Zeidler

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).