Stop przemocy

„Gmina Opatówek bez przemocy" – rozpoczęła się akcja pod takim właśnie hasłem. Celem projektu jest profilaktyka agresji i przemocy domowej, a wpisane w niego są m.in. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, szkolenia i konferencje.

Przedsięwzięcie obejmie działania z zakresu zwiększenia dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.

Akcja skoncentrowana będzie na opracowaniu diagnozy środowiska lokalnego oraz materiałów edukacyjnych i rozpowszechnieniu ich wśród mieszkańców gminy. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla osób odpowiedzialnych za pracę w zakresie przeciwdziałania przemocy, wprowadzone będą dyżury pod hasłem „Niebieski poniedziałek", konsultacje ze specjalistami oraz powołana zostanie grupa wsparcia „Opatowianka". Projekt podsumuje minikonferencja.

Całkowity koszt tego zadania publicznego to 21 750 złotych. Niespełna 8 000 to wkład własny gminy. Prawie 13 500 złotych to środki pochodzące z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – edycja 2021. Działania związane z projektem będą trwały do końca grudnia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż problem dotyczący przemocy domowej kraju jest coraz większy. W roku 1995 policja odnotowała 800 interwencji, w 2010 prawie 21 400, a w 2020 roku zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie było już 23 857.

Autor: 

Personalia

e-mail
szwarc@rc.fm

Nazwisko: 

Szwarc

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).