Prace drogowe

Już w poniedziałek 15 maja w Mikstacie rozpoczną się prace drogowe na ulicach Odolanowskiej, Skrytej i Ogrodowej. Modernizacje rozpoczną się na odcinku od Mikstatu Pustkowia w kierunku miasta.

Jak przekazuje lokalny urząd: "Użytkowników drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na oznakowanie związane z prowadzonymi robotami. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej w tym rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mikstacie Pustkowiu".

Łączny koszt inwestycji to ponad 8 500 000 złotych. 95% tej kwoty samorząd pozyskał z programu Polski Ład.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).