Promenada zrewitalizowana

Długo wyczekiwana inwestycja w samym sercu Krotoszyna dobiegła końca! Mowa o krotoszyńskiej Promenadzie.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego ul. Promenada w Krotoszynie, wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych.

Promenada jest częścią większego projektu pn. "Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę tężni".

Zakres prac na Promenadzie obejmował m.in.:

- przebudowę i rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Olimpijskiej do ulicy Wiśniowej,
- budowę ścieżek spacerowych na przyległych terenach zielonych,
- urządzenie terenów zielonych – wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej,
- montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, altany, leżaki, stoły, kosze, stojaki na rowery,
- montaż elementów służących aktywnej rekreacji, takich jak ścianki wspinaczkowe, trampolina, siłownia typu street workout, przejazd linowy, zestaw typu sky surfer, stół do tenisa, stół do piłkarzyków, stoły do gry w szachy,
- utwardzenie powierzchni gruntu pod drogę dojazdową i techniczną,
- wycinkę zieleni kolidującej z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym i innymi obiektami,
- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- rozbudowę i przebudowę istniejącego oświetlenia terenu.

Powierzchnia całkowita, na której przeprowadzona została rewitalizacja obszaru Promenady to 23 242 m2.

Koszt realizacji całego zadania przebudowy Promenady to około 7,3 mln. zł.

Przebudowa Promenady stanowiła ostatnie z trzech zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu Rewitalizacji Krotoszyna. Miasto i Gmina Krotoszyn na inwestycje wchodzące w zakres projektu, tj. rewitalizację Promenady, przebudowę Dziennego Domu „Senior+” oraz budowę Tężni solankowej na krotoszyńskim Błoniu, otrzymała wsparcie w postaci preferencyjnej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 8.789.000,00 zł.

Wsparcie udzielone zostało w ramach działania Jessica 2, Instrumentu Finansowego wdrożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Całkowity koszt realizacji projektu „Rewitalizacja Krotoszyna poprzez przebudowę Promenady, Domu Seniora oraz budowę Tężni” to ponad 11 mln. zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).