Świetlica i plac zabaw

Plac zabaw jest już gotowy, a na finiszu są prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej. Dwie ważne inwestycje zostały zrealizowane w Trzebieniu, w gminie Łęka Opatowska (pow. kępiński). W świetlicy wyremontowano zaplecze kuchenne, ale dobudowano nowe pomieszczenia garażowe i socjalne dla jednostki OSP. O szczegółach powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego:

"Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się zrealizować dwie ważne i długo wyczekiwane przez lokalną społeczność inwestycje. W świetlicy przede wszystkim zmodernizowano i wyposażono zaplecze kuchenne. Jednocześnie poprawią się warunki służby tamtejszej jednostki OSP ponieważ w ramach inwestycji powstały; garaż i pomieszczenie socjalne dla strażaków. A najmłodszych mieszkańców Trzebienia najbardziej ucieszy nowy plac zabaw".

na fot. od lewej: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Adam Kopis / wójt gminy Łęka Opatowska

Na remont świetlicy i budowę garażu gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tymczasem nowoczesny plac zabaw ze ścieżkami do wspinaczki powstał dzięki dotacji celowej w wysokości 30 000 w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).