Zapis do usunięcia

Jest projekt tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z treścią dokumentu w tym roku miasto postanowiło przeznaczyć na miejskie i lokalne inwestycje, wybierane przez mieszkańców Kalisza, 3 800 000 złotych. Na zadania o charakterze ogólnomiejskim - 800 000 złotych, z czego połowa kwoty przeznaczona będzie na projekty ogólnomiejskie zielone. Pozostałe 3 000 000 złotych przeznaczone będą na inwestycje o charakterze lokalnym.

W tym tygodniu na merytorycznych komisjach kaliscy radni analizowali proponowany przez prezydenta miasta regulamin BO. "Niewiele jest w nim zmian, co nas trochę martwi" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, radna ugrupowania Polska2050:

"Widzimy taki problem, jak ograniczanie projektów na terenach szczególnego zagrożenia, co jest zrozumiałe w przypadku terenów zagrożonych powodziami. Wiemy, że zawsze był problem z tym, aby ustawić ławki, czy szafkę na trasie, gdzie odbywa się parkrun, wzdłuż rzeki. Chodziło o to, by tam posadzić drzewa. Zawsze był z tym problem. Urząd miejski tłumaczy, powołując się na uzgodnienia z rządową spółką Wody Polskie, które trwają bardzo długo i to Wody Polskie mają wyrazić ostateczną zgodę na realizację inwestycji".

na fot.: Barbara Oliwiecka / radna ugrupowania Polska2050

Dlatego radni zaproponowali, by urząd miejski wypracował inną, szybszą formę otrzymywania niezbędnych zgód od Wód Polskich. Zdaniem rajców problemem jest też proponowany harmonogram BO, którego terminy są za krótkie. Na składanie propozycji projektów mieszkańcy mają 14 dni, a termin odwołania się od decyzji komisji ws. odrzuconego projektu wypada w letnie wakacje. Chodzi też o jeden zapis w regulaminie, który mówi, że po zakończonej weryfikacji i opiniowaniu projektów trafiają one na biurko prezydenta, a ten, jednoosobowo decyduje o ich dalszym losie.

"Chcemy ten przepis po raz kolejny spróbować usunąć z regulaminu, dlatego że uważamy, że tylko merytoryczna kontrola wydziałów - bardzo profesjonalna przecież - ma prawo decydować o tym, które projekty będą zakwalifikowane, a które nie. Ta ingerencja prezydenta rodzi bardzo duże zastrzeżenia" - dodała radna Oliwiecka.

Nad projektem BO2022 radni będą głosować na najbliższej sesji miejskiej, która zaplanowana jest na początku lutego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).