Wyregulują

Około 12 000 000 złotych miasto zabezpieczyło na opracowanie dokumentacji projektowych regulacji 2-óch kaliskich cieków wodnych - Krępicy i Piwonki. To dopiero pierwszy etap tej inwestycji, która pozwoli na właściwe odprowadzanie wód z terenów przyległych.

"Miasto będzie musiało wyjść na przeciw temu, poprzez budowę polderów zalewowych, regulację tych dwóch cieków wodnych, po to, żeby maksymalnie one mogły odebrać wody opadowe nagromadzone z terenów utwardzonych. Tych wód jest coraz więcej, ponieważ wrasta liczba tego typu terenów" - powiedział radiuCENTRUM Jan Adam Kłysz, naczelnik wydziału środowiska.

na fot.: Jan Adam Kłysz / szef miejskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

A wystarczy tylko duża ulewa, aby Park nad Krępicą znalazł się pod wodą. Dokumentacja dotycząca Piwonki ma być gotowa już połowie tego roku.

Szacunkowy koszt regulacji tylko jednego cieku wodnego to nawet 40 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).