Wyjdą za kaucją

We wtorek Sąd Okręgowy w Kaliszu rozpoznał zażalenia obrońców na tymczasowe aresztowanie organizatorów obrazoburczego marszu, który miał miejsce w Kaliszu 11 listopada.

W dniu 16 listopada kaliski Sąd Rejonowy postanowił umieścić Wojciecha O., Marcina O. oraz Piotra R. w areszcie na 3 miesiące. O decyzjach sądu poinformował radioCENTRUM prok. Rafał Michalak z Prokuratury Rejonowej w Kaliszu: "Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenia obrońców, zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w ten sposób, że zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z tym jednak zastrzeżeniem, że środek ten zostanie uchylony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w określonej przez sąd wysokości. Sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania zasadne będzie zastosowanie tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania, czyli aresztowania z zastrzeżeniem, że ulegnie ono zmianie, jeżeli zostanie wpłacone poręczenie majątkowe".


na fot.: prok. Rafał Michalak / Prokuratura Rejonowa w Kaliszu

Decyzję składu sędziowskiego, któremu przewodniczył sędzia Patryk Pietrzak - prezes kaliskiego Sądu Okręgowego skomentował radiuCENTRUM również adw. Rafał Bałkowski - obrońca Piotra R.:

"Sąd częściowo przychylił się do zażalenia w ten sposób, że zmienił zaskarżone postanowienie poprzez przyjęcie, że tymczasowe aresztowanie powinno być niezwłocznie uchylone po wpłacie określonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego. Dalszy tok postępowania jest taki, że w momencie, gdy kwota poręczenia zostanie wpłacona, tymczasowe aresztowanie ma zostać uchylone, a mają zostać zastosowane ewentualnie środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym".

na fot.: adw. Rafał Bałkowski / obrońca podejrzanego Piotra R.

Ponieważ postępowanie jest niejawne, zarówno prokurator, jak i obrońcy odmówili udzielenia informacji odnośnie wysokości poręczeń majątkowych, które mają wpłacić podejrzani. Tymczasem jak nieoficjalnie dowiedziało się radioCENTRUM, aby opuścić areszt, Piotr R. ma wpłacić 10 000 zł poręczenia, natomiast Marcin O. oraz Wojciech O. po 20 000 zł. Sąd zastrzegł jednocześnie, że aby kaucja była skuteczna, kwoty te powinny zostać wpłacone do 7 grudnia 2021 r.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).