Wiodą prym

61 najzdolniejszych uczniów z regionu południowej Wielkopolski - w tym 16 z Kalisza - odebrało stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się we wtorek w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

58 uczniów otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów. To młodzież, która na świadectwie szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen lub wykazała szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, zdobywając w niej najwyższe oceny, a w pozostałych przedmiotach co najmniej dobre.

3 prymusów dostało stypendia Ministra Edukacji Narodowej. To wyróżnienie przyznaje się młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatom międzynarodowych olimpiad, finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, laureatom konkursu na pracę naukową, ale też uczniom szkoły ponadpodstawowej czy ponadgimnazjalnej za najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki. Docenieni zostają też ci, którzy uzyskują wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Stypendyści odebrali dyplomy z rąk wiceprezydenta Kalisza, Grzegorza Kulawinka oraz Zbigniewa Talagi, wicekuratora z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

W uroczystości wzięli udział również dyrektor delegatury w Kaliszu Violetta Słupianek, Maria Żubrowska-Gil, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz dyrektorzy kaliskich szkół ponadpodstawowych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).